Vinterkonferencens tema i år er "ASPERGERGIRLS"

Sofie er med på listen over foredragsholdere - og skal holde oplæg om at være (inkluderet) studerende på gymansiet :-)
Konferencen er af, om og primært for mennesker med autismetilstande - men mennesker uden autisme kan også deltage ♥

https://www.sikon.dk/sikon.aspx?aid&u=26&sid=26